Hoe communiceren we?

6

50%
leest het blad na drie edities al online

300.000
mensen worden gemiddeld per aflevering bereikt

Onze communicatie met sportvissers

Social media

Social media zijn niet meer weg te denken in de communicatiemix van Sportvisserij Nederland. Niet alleen zorgen ze voor een flink bereik en veel interactie, ook de helpdeskfunctie groeit gestaag. De belangrijkste kanalen zijn Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn, elk deels met een eigen publiek. In 2023 is ons TikTok-account gelanceerd als nieuw kanaal richting de jeugd.

Facebook
Facebook is al jaren het grootste social communicatie- en servicekanaal voor Sportvisserij Nederland. Het aantal likes op de corporate Facebook fanpage steeg dit jaar voor het eerst boven de 100.000. Het totale bereik van de pagina: 8,1 miljoen personen.

Gemiddeld genomen is de Facebook-volger van Sportvisserij Nederland een Nederlandse man van 25-54 jaar en bovengemiddeld betrokken bij de sportvisserij, soms wat kritisch. Zo’n 10% van de volgers is vrouw.

Instagram
De Instagram fanpage bevat voornamelijk content gericht op jeugd van 10-14 jaar. De volgers zijn dan ook aanzienlijk jonger dan op Facebook. Het aantal volgers steeg van 23.000 naar ruim 24.000 personen.

YouTube
Ons YouTube-kanaal groeide in 2023 met 2.000 abonnees. We voegden 50 video’s toe, waaronder 10 VISblad TV’s, Vliegvissen Doe Je Zo en diverse Stekkie-tips. Er werd 2,3 miljoen keer een video bekeken, wat zorgde voor 99.100 kijkuren.

LinkedIn
De corporate LinkedIn-pagina van Sportvisserij Nederland groeide naar 2.500 volgers. Ook werd via tientallen collega’s veel kennis gedeeld op LinkedIn. Het bereik van de pagina was ruim 165.000 professionals.

TikTok
In mei 2023 lanceerden we een TikTok-kanaal, gericht op kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Binnen 7 maanden zorgden onder meer ruim 10.000 volgers voor ruim 1,5 miljoen views. Het kanaal heeft enorme potentie en bevat vooral speelse en laagdrempelige DIY-video’s. Daarmee verschuift onze content voor jongeren van Instagram naar TikTok.

Websites en apps

Het totaal aantal bezoeken aan de 18 gemeten websites van Sportvisserij Nederland steeg in 2023 met 9% naar ruim 3,4 miljoen door ruim 2,4 miljoen bezoekers. Zij bekeken in totaal bijna 11,7 miljoen pagina’s.

De meest bezochte websites zijn sportvisserijnederland.nl (46%), vispas.nl (18%) en fishinginholland.nl (11%). Samen zo’n 75% van alle bezoeken. De belangrijkste (relatieve) stijgers waren vissendoejezo.nl (+47%), vissenschool.nl (+32%) en mijnsportvisserij.nl (+25%). Deze laatste lichten we er nog even uit.

MijnSportvisserij
Na de lancering van MijnSportvisserij in 2017 heeft het gebruik ervan de jaren erna een flinke vlucht genomen. Ook in 2023 is het platform uitgebreid met nieuwe functies (o.a. machtigingen). De stijging laat zien dat we hiermee voorzien in een duidelijke behoefte onder sportvissers. Zij kunnen online eenvoudig gegevens wijzigen, documenten bestellen, duplicaten aanvragen of opzeggingen doen. Het zorgt daarnaast voor een aanzienlijke administratieve lastenverlichting.

De VISplanner
De VISplanner was de meest-gedownloade app met in totaal ruim 112.000 downloads (+10%), gevolgd door de VISsengids app met ruim 23.000 downloads (-7%). Er werden via de VISsenscanner circa 130.000 vissen gescand. Uit cijfers blijkt dat de VISplanner app jaarlijks miljoenen keren wordt gebruikt door sportvissers. De apps zijn samen inmiddels ruim 1,5 miljoen keer gedownload.

Fishfluencers

Hét VISblad

850.000
abonnees.

Het grootste Nederlandse viskanaal, Underfishing, heeft op YouTube ruim

In Nederland zijn verschillende vissende contentmakers met een groot bereik op sociale media. Op 13 mei 2023 organiseerde Sportvisserij Nederland de eerste bijeenkomst voor deze fishfluencers. Met elkaar spraken we over hun ambassadeurschap, dierenwelzijn en samenwerking.

De fishfluencers zijn invloedrijke contentmakers in de sportvisserij. Natuurlijk promoten ze de sport, en zijn ze een bron van informatie, maar minstens zo belangrijk is hun ambassadeurschap. Jongeren kijken vaak op tegen vloggers dus voorbeeldgedrag is ontzettend belangrijk. Hoe ga je om met vissen en met de natuur? Het was een belangrijk thema tijdens de bijeenkomst.

Naast de samenwerking met fishfluencers zoeken we ook regelmatig samenwerking met (reguliere) influencers (zoals Enzo Knol) om de sportvisserij te promoten bij de niet-vissende jeugd. Dit heeft geleid tot een flinke groei in de populariteit van het sportvissen onder jongeren. We zagen de afgelopen drie jaar dan ook een flinke toename in het aantal verkochte JeugdVISpassen. En Enzo Knol is zelf inmiddels ook fervent sportvisser geworden.

De reacties op Hét VISblad online waren erg positief. Het is duurzaam, je kunt snel artikelen terugvinden, linkjes naar YouTube aanklikken en het is eenvoudig te lezen aan de waterkant. Die voordelen werden echt gezien.De komende jaren blijven we de combinatie van print en online aanbieden, waarbij we uiteraard de online variant steeds verder blijven doorontwikkelen.

Van de abonnees op Hét VISblad waarvan een e-mailadres is geregistreerd leest inmiddels, na drie edities, 50% het magazine (ook) online.

Twee keer per jaar krijgen alle VISpashouders gratis Hét VISblad. Het meinummer en het decembernummer zijn speciale regio-edities, met naast het landelijke sportvisnieuws een middenkatern met nieuws uit de regio van de VISpashouder. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om een abonnement te nemen op Hét VISblad, dat in totaal 10 keer verscheen in 2023.

In 2023 deden we onderzoek naar Hét VISblad. Dit om lezers hun mening over het blad te peilen en hen te polsen over de digitale versie van dit magazine. Hieruit bleek dat de printversie (nog) duidelijk de voorkeur heeft bij alle soorten lezers. Ook bleek dat vrijwel iedereen het blad leest en dat de reacties erg positief zijn.

Hét VISblad online
Omdat Hét VISblad op papier fors duurder is geworden (papierprijzen, energiekosten, loonkosten) en digitaal toch de toekomst heeft, hebben we het decembernummer online uitgegeven. Met Maglr vonden we een uitstekende partner die veel ervaring heeft met het uitgeven van online magazines.

VIS TV

In 2023 werd alweer het 28e seizoen van VIS TV uitgezonden. Het is een van de belangrijkste pijlers van Sportvisserij Nederland richting de samenleving. Met VIS TV bereiken we namelijk ook de niet-visser.

Van de kijkers die geregeld VIS TV kijken is 14% geen sportvisser en 31% ex-sportvisser. Bij de mensen die af en toe VIS TV kijken, liggen de percentages nog hoger: 35% is geen sportvisser en 39% is ex-sportvisser. Zo kunnen we met VIS TV laten zien wat sportvissen voor mensen kan betekenen. Daarnaast kan het kijken naar sportvissen voor mensen een stimulans zijn om de sport weer op te pakken.

Het 28e seizoen bestond uit 12 afleveringen die 3 keer werden uitgezonden op zondagen op RTL 7. Presentator Marco Kraal kreeg ook dit seizoen opnieuw gezelschap van zijn vaste vismaten, Daniël Weijers en Tamme Smit. Per aflevering bereiken we met VIS TV gemiddeld zo’n 300.000 mensen.

In 2023 kreeg de sportvisserij op verschillende manieren aandacht. We zetten onze diverse mediakanalen in om zowel de eigen leden als de bredere samenleving te informeren over ontwikkelingen binnen de hengelsport. Het doel was om sportvissers te motiveren in hun passie en de sportvisserij een vaste plaats in de maatschappij te geven. Daarnaast boden ze ondersteuning aan bestuurders en vrijwilligers van hengelsportverenigingen door middel van voorlichting en trainingen. Hieronder de highlights van 2023 op het gebied van communicatie naar onze achterban.