Nu en morgen,
onze tijd

1

Sportvissen is
voor iedereen

Sportvissen staat vaker ter discussie
Vissen blijft dus onverminderd populair. Maar niet bij iedereen. Dierenwelzijnsorganisaties en sommige politieke partijen stellen vaker dan voorheen de vraag: is sportvissen nog wel van deze tijd? In de ontwikkeling die onze maatschappij doormaakt staan veel zaken ter discussie. Dierenwelzijn hoort daar ook bij. Mensen stellen meer vragen en voelen meer vrijheid om zich uit te spreken, in allerlei gremia. Gelukkig maar, want net als dat sportvissen bij ons land hoort, hoort vrijheid om je uit te spreken dat ook.

Meegaan met onze tijd: duurzame sportvisserij
Ons antwoord en het antwoord van velen: sportvissen is zeker van deze tijd. Zeker als dat duurzaam gebeurt. Duurzame sportvisserij betekent onder andere dat we zo goed mogelijk met de vis en met zijn omgeving omgaan. Het betekent ook dat we loodvrij sportvissen bevorderen. En sportvissers stimuleren om rommel op te ruimen. Niet alleen van zichzelf maar ook van anderen. Daar staat Sportvisserij Nederland voor.

Rosetta Kooistra,
directeur Sportvisserij Nederland

Meegaan met de tijd en vertellen wat we doen
We vertellen niet altijd waar we allemaal aan bijdragen. Daar ligt voor ons een taak: beter laten zien wat we doen. Aan duurzaamheid. Aan de biodiversiteit en de visstand. Aan het huis van de vis. Niet alleen dierenwelzijnsorganisaties hebben liefde voor dieren. Ook de sportvisser heeft liefde voor de vis.

We vertellen dat op een manier die meer bij deze tijd past. Meer digitaal. Hét VISblad is sinds 2023 ook digitaal te lezen en dit jaarverslag is alleen digitaal beschikbaar. Ook hier kijken we naar hoe we zo duurzaam mogelijk kunnen werken.

Onze tijd
Duurzaamheid betekent zoveel meer dan energie besparen. ‘Duurzaam’, het woord zegt dat we in de toekomst nog bestaan. Dat de onderwaterwereld in de toekomst nog bestaat. Dat zoveel mogelijk mensen ook in de toekomst rust kunnen vinden en deel kunnen uitmaken van die verrassende, intrigerende onderwaternatuur. Waar dieren leven waar wij als sportvissers zoveel liefde voor hebben.

Waarde toevoegen aan mens, onderwaternatuur en maatschappij
Je bent als organisatie legitiem als je waarde toevoegt en goed zichtbaar maakt hoe groot die waarde is. Wat we samen allemaal doen en welke waarde we toevoegen. Niet alleen aan het leven van de mens, maar ook aan de onderwaternatuur en aan de maatschappij.

Voor de mens
Uiteraard is sportvissen van toegevoegde waarde voor de visser. Sportvissen heeft echter meer waarde dan alleen een recreatieve of sportieve. Uit onderzoek blijkt dat sportvissen ontspanning en rust brengt en zelfs zorgt voor mentaal welbevinden bij mensen met mentale blessures. Denk aan mensen met PTSS of ADHD. Sportvissen draagt ook bij aan de sociale samenhang en kan eenzaamheid verminderen. We zagen dat ook goed terug bij ons programma Samen VISsen.

Kinderen achter het scherm vandaan
Ook kinderen doen veel aan sportvissen. Met onze programma’s VISsenschool (VISlessen op basisscholen – groep 7 en 8) en de ZomerVISkaravaan leren we hen hoe ze kunnen vissen op een leuke, verantwoorde en duurzame manier. In plaats van staren naar hun telefoon- of computerscherm, kijken ze naar het water en de natuur. Vol spanning en nieuwsgierigheid naar wat er onder de waterspiegel leeft.

Het huis van de vis beschermen en de onderwaternatuur boven water halen
Onder die waterspiegel speelt zich heel wat af. Vissen foerageren, rusten, jagen op elkaar of verstoppen zich voor elkaar. Waterplanten en tal van ander onderwaterleven geeft inhoud en kleur aan de leefomgeving van de vis. Die onderwaterwereld fascineert en inspireert.

Daarom zetten we ons ook in voor deze wereld. We zorgen voor schuilplaatsen voor de vis, doen onderzoek naar vismigratie en de barrières die de vissen daarbij onderweg tegenkomen. Want vissen zwemmen vaak over grote afstanden. Ze migreren van plek naar plek. We zetten ons in om die barrières te verminderen. En doen daarnaast onderzoek naar schieralen die beschadigd raken door scheepsschroeven. Dit jaar zetten we onze grootschalige onderzoeken naar vismigratie voort. Uiteraard komen we ook met suggesties voor oplossingen.

Waar natuurorganisaties waar we mee samenwerken vaak het nieuws halen, weten veel mensen wellicht niet dat Sportvisserij Nederland een zeer grote rol speelt bij het herintroduceren van vissoorten die uit onze natuurlijke soortenrijkdom zijn verdwenen. Denk aan de iconische Europese steur die we in juni uitgezet hebben in de Biesbosch, onder speciaal toezicht van Professor Pieter van Vollenhoven.

Een nieuwe visie
Bij meegaan met de tijd hoort ook het kijken naar je missie en visie. En kijken hoe je het meest effectief samenwerkt binnen de georganiseerde sportvisserij. Met 7 federaties, 709 hengelsportverenigingen en één landelijk kantoor gaan we daarbij niet over een nacht ijs. Voor de nieuwe missie en visie lieten we onderzoek uitvoeren door gerenommeerde organisaties als Kantar en het Mulier Instituut. Maar belangrijker, een team van medewerkers van de federaties en Sportvisserij Nederland haalde informatie op bij hengelsportverenigingen door het hele land. Want ‘samen’ zit in onze genen. Samen zorgen we ervoor dat alle sportvissers kunnen vissen. En kunnen blijven vissen. Uit deze uitgebreide aanpak kwam een aantal belangrijke aanwijzingen voor de toekomst. De informatie uit de inventarisatieronde is de onderlegger voor onze nieuwe visie. We hopen deze op de Algemene Ledenvergadering in juni 2024 te kunnen vaststellen.

Sportvisserij is een volkssport en sportvissen is voor iedereen. Al eeuwenlang vinden mensen met hun hengel de weg naar de waterkant. Op zoek naar het contact met de vis, contact met de onderwaternatuur en het contact met elkaar. Mensen met wie je een belevenis deelt. Het sportvissen hoort bij ons en bij Nederland met zijn vele waterrijke gebieden.

De 3e sportbond van Nederland
In 2023 visten 689.610 mensen met de VISpas. Omdat sportvissen in de coronaperiode een enorme boost kreeg, was het de vraag of het aantal mensen dat vist terug zou lopen als we weer aan het ‘normale leven’ konden deelnemen. Dat bleek niet het geval. Ook dit jaar hebben we weer meer leden kunnen verwelkomen. We zijn, na de KNVB en KNLTB, de 3e sportbond van Nederland.